در MAIF، اومانیسم، دموکراسی و همبستگی هستند در قلب مدل متقابلe. در واقع، همه این ارزش ها ناشی از تعهدات این جامعه متقابل، مدیران و کارگزاران، کارکنان و حتی اعضای منتخب مجمع عمومی است. رویکرد CSR MAIF توسط تمام مشاغل این شرکت پشتیبانی می شود. اما پس از آن چگونه مدیریت در MAIF ?

MAIF چیست؟

MAIF در سال 1934 در میانه فرانسه ایجاد شد که از رسوایی های مالی و بحران های اجتماعی رنج می برد. این به سادگی زمانی متولد شد که معلمان تصمیم به اختراع یک متقابل مستقل از شرکت های سرمایه داری که بدون اینکه در ازای آن چیزی به دست بیاورند، پول خود را پمپاژ کردند. این شرکت متقابل "Mutuelle d'assurance automobile des teachers de France" نام گرفت. زمانی که این انجمن ایجاد شد، قبلاً بیش از 300 عضو داشت که 13 نفر از آنها زن بودند. این بیمه متقابل تصمیم گرفت خود را متمرکز کند و انسان را به عنوان یک اصل و تنها در نظر بگیرد. بنابراین، هر یک از اعضا یک بیمه گر و در عین حال بیمه شده است. این چیزی بود که او را وادار به خواستگاری کرد یک مدل کاملا متفاوت صندوق سرمایه گذاری مشترک اعتماد و انسان دوستانه از آنهایی که وجود دارد، امروز MAIF را بسیار موفق کرده است.

امروزه، اصول MAIF تغییر نکرده است، آنها بهبود یافتند و بیشتر توسعه یافتند، تا هیچ دسته ای از افراد جامعه فراموش نشوند.

37.50 درصد از سهام هیئت حاکمه است پوشیده شده توسط زنانو 41.67 درصد از سهام هیأت مدیره را بانوان نمایندگی می کنند. متأسفانه، این ارقام اغلب در شرکت های دیگر یافت نمی شوند.. بنابراین MAIF یکپارچگی خود را ثابت می کند.

عملیات و مدیریت اعضای MAIF

در MAIF، هیچ سیاست سهامداری وجود ندارد، شرکت به تنهایی عمل می کند بهره مندی از اعضای آن. بنابراین، به بیشترین سرمایه‌گذاری نقش غالب می‌دهد، رفتار و تعهد همه اعضا منجر به درک عالی در گروه کاری می‌شود. فعالان MAIF دائما فعال هستند در تمام مناطق فرانسه، آنها به طور مستقیم با اعضا در تماس هستند، که تا حد زیادی انجام وظایف را تسهیل می کند. تعهد آنها در اعمال می شود مکمل کامل با کارکنان، با همان دیدگاه و همان جاه طلبی ها در خدمت اعضاست.

به منظور ترویج اصول CSR (مسئولیت اجتماعی شرکت) که برای MAIF عزیز هستند، کارکنان فهمیده اند که ابتدا باید آنها را برای خود اعمال کنند. دقیقاً به همین دلیل است که MAIF دارد متعهد به ادغام اصول CSR در تمام فعالیت های لازم برای عملکرد مناسب کسب و کار خود:

  • سیاست زیست محیطی،
  • سیاست جبران خسارت اجرایی یا خرید،
  • سیاست اجتماعی

MAIF دارد اهداف زیست محیطی جهانی نامزد شده. این سازمان تلاش می کند تا تاثیرات ناشی از همه فعالیت های خود را تا حد امکان به حداقل برساند و در عین حال از طرح های افزایش آگاهی در جامعه حمایت کند. بلکه با استفاده حداکثری از و با حمایت از تمامی اعضای خود متعهد به پیشنهادات و خدمات نوآورانه در خدمت توسعه پایدار و محیط زیست است. MAIF متقابل متعهد به ورزش، آموزش و فرهنگ از طریق حمایت از چندین طرح. به عنوان مثال، بیمه گر این آزادی را می پذیرد که از دانشجویان کالج در آموزش کمک های اولیه حمایت کند.

بیمه‌گران نیز سازمان‌دهندگان و رهبران UNSS را همراهی می‌کنند، بدون اینکه داوران را فراموش کنند. بنابراین، برای MAIF، مهم است که ترویج همه رشته ها که به همه کمک می کند تا در زندگی و زندگی شکوفا شوند استرس روزانه را فراموش کنید

سیاست حکومت دموکراتیک

در MAIF، اعضا نمایندگان خود را انتخاب می کنندs خود که به نوبه خود اعضای هیئت مدیره را انتخاب می کنند. رئیس جمهور از بین اعضای این شورا انتخاب می شود. مدیر کل استراتژی را اجرا می کند که شرکت باید از آن پیروی کند. بنابراین، MAIF به عنوان موجود تعریف می شود uیک سازمان دموکراتیک، که تضمین کننده دانش عمیق از منافع شرکت است. بنابراین، به پایان توضیحات خود در مورد خط مشی سازماندهی اعضای MAIF.