فرآیند به مجموعه ای از فعالیت های مرتبط یا متقابل اشاره دارد که به ایجاد ارزش افزوده برای یک سازمان کمک می کند. می توان آن را به رویه های مختلفی ساختار داد که نشان دهنده مراحل لازم برای دستیابی به اهداف سازمانی است. فرآیندها جریان اطلاعات و منابع را نشان می دهند.

امروزه در دنیای تجارت ضروری است ، مدیریت فرآیند مزایای بسیاری را به همراه دارد: مدیریت سازمان را تسهیل کنید ، در مورد روش ها و روش های بخش های شرکت قابل مشاهده باشید ، خدمات مشتری را بهبود بخشید ، کاهش دهید هزینه ها و یا حتی کاهش خطرات.

این آموزش به شما آموزش می دهد که چگونه بر یک ابزار مدیریت فرآیند ضروری تسلط پیدا کنید: فلوچارت. با استفاده از نرم افزار Microsoft Visio، نحوه ساخت…

ادامه مقاله در سایت اصلی →

READ  مجموعه ریاضیات: 3- اعداد مختلط