آموزش رایگان Linkedin Learning تا سال 2025

به عنوان یک مدیر پروژه، می دانید که مراقبت از هر جزئیات، مهم نیست که چقدر پیچیده است، چقدر مهم است. در این دوره، دانش لازم برای مدیریت موثر پروژه های خود را با مایکروسافت 365 به دست خواهید آورد. دانش لازم برای مدیریت موثرتر پروژه ها را با مایکروسافت 365 به دست خواهید آورد. یاد بگیرید که چگونه به راحتی پروژه های خود را سازماندهی، برنامه ریزی، اجرا و پیگیری کنید.

ادامه مقاله در سایت اصلی →