منشأ "رویکرد چابک" ...

جهان "رویکرد چابک" را مدیون گروهی از دانشمندان کامپیوتر آمریکایی است. آنها با هم ، در سال 2001 تصمیم گرفتند که انقلابی در فرآیندهای توسعه فناوری اطلاعات ایجاد کنند و "مانیفست چابک" را نوشتند. یک روش کار متمرکز بر رضایت مشتری ، که در چهار ارزش و 12 اصل ساخته شده است ، به شرح زیر است:

4 مقدار

مردم و تعاملات بیش از فرایندها و ابزارها ؛ نرم افزار عملیاتی بیش از مستندات جامع ؛ همکاری با مشتریان بیش از مذاکره قراردادی ؛ سازگار شدن برای تغییر بیش از دنبال کردن یک برنامه.

12 اصل

با ارائه سریع و منظم ویژگی های با ارزش افزوده بالا ، مشتری را راضی کنید. استقبال از درخواست های تغییر حتی در اواخر توسعه محصول. هرچه بیشتر ممکن است ، نرم افزارهای عملیاتی را با چرخه های چند هفته ای ارائه دهید ، که کوتاهترین مهلت ها را تأیید کنید. اطمینان از همکاری دائمی بین ذینفعان و تیم محصول. پروژه هایی را با افراد با انگیزه انجام دهید ، محیط را برای آنها فراهم کنید و حمایت لازم را داشته و برای دستیابی به اهداف تعیین شده به آنها اعتماد کنید. ساده کردن