توضیحات:

این دوره شامل مقدمه ای بر استراتژی کسب و کار است. این شامل اهداف مختلف است: · تسلط بر مبانی تفکر استراتژیک، درک تحلیل استراتژیک و در نهایت درک جهت گیری های استراتژیک مختلف. چه در مدیریت شروع شده باشید و چه صرفاً یک مبتدی، این دوره کمک می‌کند تا با مثال‌های عینی فراوان، به تفکر در مورد استراتژی کسب‌وکار به روشی واضح و آموزشی کمک کنید.

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  گواهینامه اروپا: چه چشم انداز برای سال 2022؟