این آموزش مقدمه ای بر مدیریت استراتژیک ارائه می دهد. زمانی که یک شرکت می‌خواهد توسعه یابد، استراتژی‌ای را در نظر می‌گیرد که آن را در بلندمدت هدایت می‌کند. قبل از تعریف استراتژی، شرکت باید یک تشخیص برای تجزیه و تحلیل بهتر عناصر محیط داخلی و خارجی خود انجام دهد.

برای انجام این تجزیه و تحلیل، باید به عناصر مهم فعالیت آن فکر کرد: کسب و کار اصلی، مشتریان، ماموریت ها، رقبا و غیره. این عناصر چارچوبی را فراهم می کنند که تشخیص استراتژیک در آن قرار می گیرد.

این آموزش بر اساس کار استاد استراتژی مایکل پورتر به شما پیشنهاد می دهد تا ابزارهای مختلف را برای انجام تشخیص استراتژیک شرکت مطالعه کنید. علاوه بر این، این دوره استراتژی های موثری برای جستجوی اطلاعات با روش فشار و کشش ارائه می دهد…

ادامه مقاله در سایت اصلی →

READ  با حسابداری شروع کنید