چاپ دوستانه، PDF و ایمیل

این آموزش مقدمه ای برای مدیریت استراتژیک است. وقتی شرکتی می خواهد توسعه پیدا کند ، استراتژی ای تنظیم می کند که آن را در بلندمدت جهت دهد. قبل از تعریف استراتژی خود ، شرکت برای تشخیص بهتر عناصر محیط داخلی و خارجی خود باید یک تشخیص را انجام دهد.

برای انجام این تجزیه و تحلیل ، لازم است در مورد عناصر مهم فعالیت های آن فکر کنید: تجارت اصلی ، مشتریان ، مأموریت ها ، رقبا و غیره. این عناصر چارچوبی را فراهم می کنند که در آن تشخیص استراتژیک صورت می گیرد.

این آموزش به شما پیشنهاد می دهد ، بر اساس کار استاد استراتژیک مایکل پورتر ، مطالعه ابزارهای مختلف برای انجام تشخیص استراتژیک شرکت. علاوه بر این ، دوره ارائه می دهد استراتژی های موثر برای پیدا کردن اطلاعات با استفاده از روش فشار و کشیدن ...

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  پشتیبانی از ساختارهای یکپارچه سازی در اجرای Afest