چاپ دوستانه، PDF و ایمیل

شغل شما در یک شرکت هرچه باشد ، شما ملزم به شرکت ، سازماندهی و رهبری جلسات هستید. این آموزش در کمتر از یک ساعت به شما مجموعه ای از ابزارها را می دهد تا جلسات خود را به طور صحیح آماده ، راه اندازی و خاتمه دهید. در طول این دوره انواع مختلف جلسات ، نگرش شرکت کنندگان و برخی از قوانین اساسی ارتباط را مشاهده خواهید کرد.

همچنین بسیاری از روشهای تسهیل و کنترل جلسه را یاد خواهید گرفت. این آموزش با سه سناریو جلسات برای نشان دادن آنچه آموخته اید افزایش می یابد. همچنین ، این سناریوها به شما امکان می دهد عناصر اساسی مختلف را برای تهیه جلسات در موقعیت های مختلف تجزیه و تحلیل کنید ...

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  مدیر جامعه شوید و انگیزه جدیدی به پروژه های خود بدهید