هر شغلی که در کسب و کار دارید، باید در جلسات شرکت کنید، سازماندهی و رهبری کنید. این آموزش در کمتر از یک ساعت مجموعه ای از ابزارها را به شما ارائه می دهد تا جلسات خود را به درستی آماده کنید، راه اندازی کنید و به پایان برسانید. از طریق این دوره انواع مختلف جلسات، نگرش شرکت کنندگان و برخی از قوانین ضروری ارتباط را خواهید دید.

شما همچنین بسیاری از تکنیک های تسهیل و تنظیم جلسات را یاد خواهید گرفت. این آموزش با سه سناریو از جلسات غنی شده است تا آنچه را که شما توانسته اید به خاطر بسپارید نشان دهد. همچنین، این سناریوها به شما این امکان را می دهد که عناصر مختلف ضروری را برای آماده سازی جلسات در موقعیت های مختلف تجزیه و تحلیل کنید.

ادامه مقاله در سایت اصلی →

READ  سیاست حمل و نقل عمومی؟ سیاست تحرک عمومی؟