این یک انقلاب کوچک است که کمی بیش از 1,3 میلیون متخصص لیبرال در شرف تجربه آن هستند. قانون تأمین مالی تأمین اجتماعی برای سال 2021 ایجاد یک برنامه کمک هزینه روزانه منفرد و اجباری (IJ) را در صورت مرخصی استعلاجی برای کلیه متخصصان لیبرال وابسته به صندوق بیمه ملی. پیری مشاغل لیبرال (CNAVPL) پیش بینی کرده است. این سیستم از اول جولای لازم الاجرا می شود. اگر اصول اصلی شناخته شده باشد ، روش های عملی به تازگی رونمایی شده است.

چرا ایجاد یک طرح کمک هزینه روزانه مشترک؟

امروزه ، سیستم حمایت اجتماعی از نظر مشاغل روزانه متخصصان لیبرال از نظر مشاغل یکدست نیست. از ده صندوق بازنشستگی و مشروطیت که مشاغل لیبرال (به استثنای وکلا) را با هم جمع می کند ، فقط چهار صندوق برای پرداخت کمک هزینه روزانه در صورت مرخصی استعلاجی پیش بینی می کنند. اینها پزشکان ، کمک های پزشکی ، حسابداران ، دندانپزشکان و ماماها هستند. اما جبران خسارت تا 91 روز مرخصی استعلاجی آغاز نمی شود! برای مقایسه ، فقط سه روز برای کارمندان بخش خصوصی یا خود اشتغالی است. نتیجه ، در حالی که بازرگانان و صنعتگران در صورت مرخصی استعلاجی ، بیماری یا