از زمان شروع بحران سلامت ، درخواست های توقف کار منفجر شده است. افزایشی که به ویژه با گسترش شرایط انتشار توضیح داده می شود. مطابق با بیماری غیبت بارومتر هر ساله مالاکوف هومانیس ، در 16 نوامبر سال 2020 منتشر شد ، تعداد مرخصی های طولانی مدت بیمار - بنابراین بیش از 30 روز است - در بخش خصوصی بین سپتامبر 33 و آگوست 2019 با 2020 درصد افزایش ، در مقایسه با دوازده ماه گذشته.

این تحقیقات شامل توقف های کاری نیست که به مناسبت اولین حبس برای مراقبان کودک یا کارکنانی که "در برابر اپیدمی ویروس کرونا" "آسیب پذیر" تلقی می شوند ، صادر نشده است. میانگین مدت زمان این توقف های طولانی مدت 94 روز برآورد می شود.

بیشتر بیماری های "مربوط به کار"

طی این دوره دوازده ماهه ، آیفوپ تخمین زده است که 60٪ از شرکتهای بخش خصوصی حداقل یک مرخصی استعلاجی طولانی مدت را در مقابل 56٪ بین سپتامبر 2018 تا آگوست 2019 ثبت کرده اند. وضعیتی که منجر به "مشکلات سازماندهی مجدد شده است. »در 52 درصد شرکت ها.

نظرسنجی Ifop بین 24 آگوست و

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  جبران خسارت و کمک هزینه فعالیت جزئی: به تعویق انداختن کاهش نرخ