از زمان آغاز بحران سلامت ، درخواست های توقف کار منفجر شده است. افزایشی که با گسترش شرایط انتشار توضیح داده می شود. طبق پانزده روز ، طبق صندوق بیمه ملی سلامت (Cnam) ، بیش از یک میلیون نفر تجویز شد اما به دلیل بیماری نبود. این درخواست ها از طرف والدینی است که به دلیل تعطیلی مدارس مجبور به مراقبت از فرزندان خود هستند ، از افرادی با سلامتی شکننده که باید خود را منزوی کنند ، از زنان بارداری که به سه ماهه سوم بارداری رسیده اند.

برای تسهیل در پردازش درخواست ها ، بیمه سلامت یک آدرس ایمیل برای مدیریت توقف های کار کاغذی باز می کند که انتقال کلیه اسناد پشتیبان را می آموزد ، سرمایه. این سرویس باید تا پایان هفته در سراسر کشور در دسترس باشد. بیمه شدگان مستقیماً از طریق صندوق خود مطلع خواهند شد. توجه ، اصل را بخوبی نگه دارید: در صورت بازرسی ، بیمه درمانی ممکن است به ارائه آنها نیاز داشته باشد.

زمان پردازش را کوتاه کنید

در حال حاضر ، می توانید درخواست مرخصی بیمارستانی را از طریق خدمات تلفنی بصورت آنلاین انجام دهید اعلامیه. ameli.fr  (این روش مخصوص والدینی است که باید از فرزندان خود و افراد در معرض خطر مراقبت کنند)