مرخصی استعلاجی: در اسرع وقت کارفرما را در جریان بگذارید

کارمندی که در مرخصی استعلاجی است باید قبل از هر چیز و در اسرع وقت کارفرمای خود را در جریان بگذارد. صرف نظر از وسایل استفاده شده (تلفن ، ایمیل ، نمابر) ، آنها حداکثر برای مدت زمان 48 ساعت اقدام می کنند ، مگر در موارد مقررات قراردادی یا قراردادی مطلوب تر. بعلاوه ، وی موظف است عدم حضور خود را با ارسال الف توجیه کند گواهی پزشکی مرخصی استعلاجی. این گواهی (فرم Cerfa n ° 10170 * 04) سندی است که توسط تأمین اجتماعی تهیه شده و توسط آن تکمیل شده است دکتر بودن مشاوره. این قسمت از سه قسمت تشکیل شده است: دو قسمت برای صندوق بیمه درمانی اولیه (CPAM) ، یکی برای کارفرما در نظر گرفته شده است.

گواهی باید در مدت زمان مقرر در قرارداد جمعی یا در غیر این صورت در "مدت زمانی معقول" برای کارفرما ارسال شود (بخش 3 فرم). بنابراین برای جلوگیری از هر گونه اختلاف، همیشه ترجیح داده می شودظرف 48 ساعت مرخصی استعلاجی خود را ارسال کنید.

به همین ترتیب ، شما فقط 48 ساعت فرصت دارید تا قطعات 1 و 2 مرخصی استعلاجی خود را به خدمات پزشکی صندوق بیمه سلامت خود بفرستید.

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  اولین فروشگاه Shopify + Facebook Ads خود را ایجاد کنید