سقوط بد از پله ها در دفتر، ناراحتی هنگام بارگیری کامیون، مسمومیت ناشی از فرسودگی وسایل گرمایشی... به محض اینکه تصادفی که "در واقع یا در حین کار" رخ داده است، باعث جراحات یا جراحات شده است. در سایر بیماری ها، کارمند از غرامت ویژه و سودمند بهره مند می شود.

قانون به این موارد محدود نمی‌شود... وقتی کارمند در اثر حادثه یا بیماری شغلی فوت می‌کند، نوبت به اقوام می‌رسد که از طریق آن غرامت دریافت کنند. پرداخت سالیانه.

اولین اقداماتی که باید در پی حادثه انجام داد : کارفرما ظرف 48 ساعت (یکشنبه ها و تعطیلات رسمی بدون احتساب روزهای یکشنبه) به صندوق بیمه اولیه سلامت اعلام می کند. این تحقیق برای تأیید اینکه واقعاً یک تصادف حرفه ای است و نه خصوصی، تحقیق می کند. سپس برای خانواده قربانی (به ویژه همسر) اطلاعیه ارسال می کند و در صورت لزوم از آنها اطلاعات تکمیلی می خواهد.

سرانجام این مستمری را به اقوامی که مستحق آن هستند پرداخت می کند. در صورت لزوم ، فدراسیون ملی حوادث ناشی از کار و