چاپ دوستانه، PDF و ایمیل

پشتیبانی مشاوره شغلی به ذینفع این امکان را می دهد تا وضعیت حرفه ای خود را ارزیابی کند ، تا پیشرفت خود را در شرکت ، بخش آن یا بخش دیگر پیش بینی و آماده کند. وی با کمک مشاوران آموزش استخدام افداس از پشتیبانی اختصاصی بهره مند می شود. وی همچنین می تواند مهارت های خود را توسعه داده یا به رسمیت بشناسد ، برای اجرای پروژه حرفه ای خود و شناسایی آموزش های مربوط به آن مورد حمایت قرار گیرد.

در قلب این سیستم ، پلت فرم اختصاصی اینترنت فضای واقعی همکاری را فراهم می کند که به ذینفع - با تخصص مشاور خود - اجازه می دهد در تمام مراحل تأمل خود پشتیبانی شود.

ماموریت مشاوره شغلی Afdas که به عنوان یک مسیر شغلی واقعی طراحی شده است ، شامل:

دون پشتیبانی شخصی و شخصی با مشاوران خبره در بخش در قالب مصاحبه های فردی متناسب با نیازها ، محدودیت ها ، مهلت ها و بلوغ پروژه گفتگو. ازکارگاه های شغلی جمعی به رهبری یک مشاور Afdas و یک متخصص خارجی (تهیه پیش نویس CV ، نامه جلدی ، بهینه سازی تصویر حرفه ای وی ، استفاده از شبکه های اجتماعی برای جستجوی شغل ، تغییر شغل ...). از'دسترسی ایمن به یک پلت فرم اینترنتی با کارایی بالا و سازگار برای دسترسی به مراحل مختلف مسیر پیشنهادی ، از ابزارهای کار مستقر در دسترس استفاده کنید ، از ماژول ها بهره مند شوید

READ  در کمتر از 1 ساعت یک نقشه پویا با اکسل بسازید!