در پایان این دوره، شما قادر خواهید بود:

  • فرهنگ حقوقی خود را توسعه دهید؛
  • روش استدلال مختص حقوقدانان را درک کنید.

توضیحات:

مطالعه حقوق مبتنی بر کسب یک "شیوه تفکر" قانونی است. هدف از این دوره ارائه مروری بر این روش استدلال با مرور شاخه های اصلی موضوع است.

بنابراین MOOC یک نمای کلی منسجم از قانون ارائه می دهد. به طور خاص هدف قرار می گیرد:

  • دانش آموزان دبیرستانی که مایل به شروع تحصیل در رشته حقوق هستند، بدون اینکه بدانند این مطالعات دقیقاً شامل چه چیزی است.
  • دانشجویان آموزش عالی احتمالاً در طول تحصیلات دانشگاهی خود دروس حقوق را می گذرانند که لزوماً به روش استدلال حقوقی عادت ندارند.

ادامه مقاله در سایت اصلی →

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  تکنیک های نوآورانه خدمات مشتری را کشف کنید