طیف گسترده ای از مشاغل ...

Grand Paris Express با خدمات رسانی به ساکنان کلانشهر ، با 68 ایستگاه و 200 کیلومتر خط با هدف انتقال 2 میلیون مسافر در روز ، بخشی از تاریخ تحولات عمده انجام شده با کلانشهر 1 و سپس تحولات هاوسمانی پایتخت. 900 حرفه ای / آنها حرفه خود را توصیف می كنند و با اشتیاق و صداقت انگیزه ها ، شغل خود ، مشاوره خود را به اشتراک می گذارند. بنابراین آنها به س questionsالاتی که اکثر جوانان در مورد آینده شغلی خود در این بخش از خود می پرسند پاسخ می دهند.

... و آموزش

CAP، Bac pro، BTS، DUT، کارشناسی ارشد، دانشکده های مهندسی ... سطوح آموزش متنوع است، امکان بازآموزی، با امکان ورود از طریق کار، کارآموزی، یا آموزش حرفه ای. تجربه به دست آمده در تماس با تجهیزات و متخصصان دارایی برای ادغام بخش و تکامل در آنجا در حرفه های مدیریت پروژه و مدیریت پروژه است.

 

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  یک ارزیابی مهارت برای یک ذینفع انجام دهید