چرا شروع خوب یک ایمیل بسیار مهم است؟

در تجارت، نوشته شما دائماً با یک چالش بزرگ روبرو می شود: جلب توجه خواننده. گیرندگان شما، مدیران غرق شده، باید انبوهی از اطلاعات روزانه را مرتب کنند. نتیجه؟ آنها فقط چند ثانیه با ارزش به هر پیام جدید می دهند.

یک مقدمه ضعیف، کسل کننده، بد ارائه شده... و بی تفاوتی تضمین شده است! بدتر از آن، احساس خستگی که درک کامل پیام را به خطر می اندازد. کافی است بگوییم، یک شکست تلخ سرمقاله.

برعکس، یک معرفی موفق و تأثیرگذار به شما این امکان را می دهد که فوراً علاقه سلسله مراتب یا همکاران خود را برانگیزید. یک مقدمه دقیق، حرفه ای بودن و تسلط شما را بر کدهای ارتباطی تجاری نشان می دهد.

تله ای که باید کاملا اجتناب کرد

بسیاری از نویسندگان تجاری این اشتباه مهلک را مرتکب می شوند: وارد شدن به جزئیات از اولین کلمات. با این باور که کار درستی انجام می دهند، بلافاصله به اصل موضوع می پرند. یک اشتباه شرم آور!

این رویکرد "بله" به سرعت خواننده را حتی قبل از اینکه به اصل موضوع بپردازد خسته می کند. از همان اولین کلمات، او این مقدمه گیج کننده و بی انگیزه را به تعویق می اندازد.

بدتر از آن، این نوع معرفی به طور کامل به مسائل گیرنده توجه ندارد. مزایای عینی که می تواند از محتوای پیام به دست آید را برجسته نمی کند.

3 ماده جادویی یک مقدمه جذاب

برای موفقیت در معرفی خود، متخصصان یک روش 3 مرحله ای را توصیه می کنند که برای جلب توجه و حسن نیت خواننده غیرقابل توقف است:

یک "قلاب" قدرتمند برای ضربه زدن به بازیکن

خواه یک جمله تکان دهنده باشد، یک سوال تحریک آمیز یا حتی چهره های قابل توجه... با یک عنصر قوی شروع کنید که کنجکاوی همکارتان را جذب و تحریک می کند.

زمینه روشن و مستقیم

پس از کلیک اولیه، با یک جمله ساده و مستقیم، موضوع مورد نظر را پایه گذاری کنید. خواننده باید فوراً بدون نیاز به فکر کردن بفهمد که قرار است در مورد چه چیزی باشد.

مزایای برای گیرنده

آخرین لحظه ضروری: توضیح دهید که چرا این محتوا به او علاقه مند است، چه چیزی مستقیماً باید از آن به دست آورد. استدلال‌های «منافع» شما در ترغیب مردم به مطالعه تعیین‌کننده است.

چگونه این 3 جزء را مرتب کنیم؟

توالی توصیه شده معمولی به شرح زیر است:

  • یک جمله تکان دهنده یا یک سوال جذاب به عنوان آغازین
  • با 2-3 خط زمینه سازی موضوع ادامه دهید
  • با 2 تا 3 سطر که مزایای آن را برای خواننده شرح می دهد، پایان دهید

به طور طبیعی، می توانید نسبت ها را بسته به ماهیت پیام تنظیم کنید. قلاب می تواند کم و بیش پشتیبانی شود، بخش زمینه سازی کم و بیش ارائه می شود.

اما به این ساختار کلی "قلاب -> زمینه -> مزایا" پایبند باشید. این یک موضوع مشترک عالی برای معرفی متن پیام شما با تاثیرگذاری است.

مثال‌های صحبت از مقدمه‌های تاثیرگذار

برای تجسم بهتر روش، هیچ چیز بهتر از چند تصویر ملموس نیست. در اینجا چند مدل معمولی برای معرفی موفق آورده شده است:

ایمیل نمونه بین همکاران:

"یک توضیح کوچک می تواند 25٪ در بودجه ارتباطی بعدی شما صرفه جویی کند... در چند هفته گذشته، بخش ما یک استراتژی حمایت مالی جدید و به ویژه سودآور را شناسایی کرده است. با اجرای آن از سال مالی آینده، هزینه های خود را به میزان قابل توجهی کاهش می دهید و در عین حال دیده می شوید.

نمونه ای از ارائه گزارش به مدیریت:

"آخرین نتایج تایید می کند که پرتاب به یک موفقیت تجاری واقعی تبدیل شده است. تنها در 2 ماه، سهم بازار ما در بخش اتوماسیون اداری 7 امتیاز افزایش یافته است! این گزارش به تفصیل عوامل کلیدی این عملکرد و همچنین زمینه هایی را که باید برای تداوم این پویایی بسیار امیدوارکننده برنامه ریزی شود، تحلیل می کند.

با استفاده از این دستور العمل های موثر، نوشته های حرفه ای شما از اولین کلمات تاثیر می گذارد. خواننده خود را بگیرید، علاقه آنها را برانگیخت... و بقیه به طور طبیعی دنبال خواهند شد!