کشف بافت های بنیادی بدن انسان با کاوش در اسلایدهای بافت شناسی به تنهایی زیر میکروسکوپ، برنامه این MOOC چنین است!

خانواده های اصلی سلول هایی که بدن ما را تشکیل می دهند کدامند؟ چگونه آنها برای تشکیل بافت هایی با عملکردهای خاص سازماندهی می شوند؟ با مطالعه این بافت ها، این دوره به شما این امکان را می دهد که بهتر بفهمید بدن انسان برای عملکرد خوب چه چیزی و چگونه ساخته شده است.

از طریق فیلم های توضیحی و فعالیت های تعاملی مانند استفاده از میکروسکوپ مجازی، سازماندهی و خواص اپیتلیوم، همبند، عضله و بافت عصبی را مطالعه خواهید کرد. این دوره همچنین با مفاهیم تشریحی و نمونه هایی از آسیب شناسی هایی که بر بافت ها تأثیر می گذارد، نشانه گذاری می شود.

این MOOC مخاطبان گسترده ای را هدف قرار می دهد: دانش آموزان یا دانشجویان آینده در رشته های پزشکی، پیراپزشکی یا علمی، معلمان، محققان، متخصصان در زمینه سلامت، تصمیم گیرندگان در زمینه آموزش یا سلامت یا صرفاً برای افراد کنجکاو که مایل به درک هستند. از آنچه بدن انسان ساخته شده است.

در پایان این دوره، شرکت کنندگان قادر خواهند بود بافت ها و سلول های مختلف ارگانیسم ما را بشناسند، سازمان و عملکردهای خاص آنها را درک کنند و پیامدهای پاتولوژیک بالقوه تغییرات آنها را درک کنند.

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  موارد ضروری Google Calendar / Gmail / مخاطبین