فیزیک کوانتومی نظریه ای است که توصیف رفتار ماده در مقیاس اتمی و درک ماهیت تابش الکترومغناطیسی را ممکن می سازد. امروزه این یک عنصر ضروری برای همه کسانی است که می خواهند فیزیک معاصر را درک کنند. بسیاری از پیشرفت‌های فناوری به لطف این نظریه امکان‌پذیر شده است، مانند انتشار لیزر، تصویربرداری پزشکی یا حتی فناوری‌های نانو.

خواه شما یک مهندس، محقق، دانشجو یا روشنفکر آماتور باشید که تشنه درک دنیای علمی مدرن هستید، فیزیک کوانتومی امروزه بخشی از دانش ضروری برای فرهنگ علمی شماست. این دوره مقدمه ای بر فیزیک کوانتومی است. این به شما این امکان را می دهد که بر عناصر کلیدی این نظریه مانند تابع موج و معادله معروف شرودینگر تسلط پیدا کنید.

در این دوره با فیزیک کوانتومی در سطح نظری و در عین حال ارتباط نزدیک با آزمایش ها آشنا می شوید. این به شما این امکان را می دهد که واقعیت پشت معادلات و فرمالیسم ریاضی را درک کنید. بنابراین، در پایان این دوره، شما قادر خواهید بود به مفاهیم پایه چه از نظر تئوری و چه از نقطه نظر تجربی تسلط داشته باشید و همچنین فرمالیسم ریاضی را به خود اختصاص دهید. همچنین حل مسائل ساده را یاد می گیرید که می توانید از آنها در زمینه های علمی دیگر استفاده مجدد کنید.

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  جرات کنید در صنعت آینده کار کنید