سالن شلوغ، ظرفیت محدود، قرعه کشی یا پیش نیازهای ورود به دانشگاه، نگرانی والدین دارندگان مدرک لیسانس که می خواهند به سمت رشته ای ناشناخته و گاه مورد انتقاد حرکت کنند، تعصبات سرسختانه، آمادگی برای مطالعات فیزیوتراپی. دیدگاه‌های بسیار زیادی که هر سال کمپین پذیرش پس از لیسانس را مشخص می‌کند و STAPS را به یک رشته پرتنش یا مشکل‌ساز تبدیل می‌کند. در مواجهه با این مشاهدات، این MOOC شما را دعوت می کند تا واقعیت STAPS، تنوع محتوایی که آنها را تشکیل می دهد، رسانه های حرفه ای که به آنها هدایت می شوند، حقایقی در مورد موفقیت یا شکست در این بخش، ابزارهای بهینه سازی آنها را کشف کنید. شانس موفقیت در STAPS

هدف این دوره این است که به دانش آموزان اجازه دهد تا قبل از تصمیم گیری و انتخاب برای ادامه تحصیل، دروس و پیش نیازهای STAPS را بهتر درک کنند. این دوره که در قالب ویدیوهای کوتاهی ارائه می‌شود که گواهی‌های معلمان، دانش‌آموزان یا متخصصان را نشان می‌دهد، اما همچنین شرح شغل یا آزمون‌هایی را ارائه می‌دهد، این دوره به مدت 5 هفته با نرخ حدود XNUMX دقیقه در هفته پخش می‌شود.

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  بودجه آموزش شما: فرمولی برای هر بودجه