نگهداری حرفه ای: هر 6 سال یک مصاحبه دو ساله و یک مصاحبه "موجودی"

در اصل ، هر 2 سال یکبار ، شما باید کارمندان خود را (چه در CDI ، CDD ، تمام وقت یا پاره وقت) به عنوان بخشی از یک مصاحبه حرفه ای دریافت کنید. این فرکانس از تاریخ به تاریخ ، هر دو سال یکبار ارزیابی می شود.

این مصاحبه دوسالانه بر کارمند و حرفه حرفه ای او متمرکز است. به شما این امکان را می دهد که بهتر از او در چشم انداز توسعه حرفه ای خود (تغییر موقعیت، ارتقاء و غیره) حمایت کنید و نیازهای آموزشی او را شناسایی کنید.

همچنین برای کارمندانی که پس از غیبت های معین فعالیت خود را از سر می گیرند، مصاحبه حرفه ای ارائه می شود: مرخصی زایمان، مرخصی تحصیلی والدین (کامل یا جزئی)، مرخصی مراقب، مرخصی فرزندخواندگی، مرخصی تعطیلات، دوره تحرک داوطلبانه مطمئن، توقف طولانی مدت بیماری یا در پایان. از یک دستور اتحادیه

در پایان 6 سال حضور ، این مصاحبه امکان ایجاد خلاصه ای از زندگی حرفه ای کارمند را فراهم می کند.

یک توافقنامه شرکت یا در صورت عدم موفقیت، توافقنامه شعبه ممکن است دوره های متفاوتی از مصاحبه حرفه ای و همچنین سایر روش های ارزیابی حرفه حرفه ای را تعریف کند.

مصاحبه حرفه ای: به تعویق انداختن مجاز است

برای کارکنانی که قبل از ...

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  تزیین دستمزد: کسر فرار افزایش یافته است