چاپ دوستانه، PDF و ایمیل

آیا مشکل سلامتی دارید و نگران حفظ شغل خود هستید؟ دستگاه ها و وسایل کمکی موجود را کشف کنید تا با آرامش آینده حرفه ای خود را در نظر بگیرید.

برای حفظ شغل خود پس از یک مشکل بهداشتی، پزشک کار تماس اصلی شما است. با رعایت رازداری حرفه ای، او هم از شرایط کاری و هم از وضعیت سلامتی شما آگاه است. او می تواند راه حلی متناسب با نیازهای شما را توصیه کند مانند:

L’adaptation de votre poste de travail L’aménagement de votre temps de travail درمان پاره وقت شناسایی وضعیت کارگر معلول (RQTH)

اگر نمی توانید شغل اولیه خود را حفظ کنید، پزشک کار می تواند شما را به طور جزئی یا کاملاً ناشایست اعلام کند.

Dans le cas d’une reprise partielle ou totale, le médecin peut vous déclarer en capacité d’exercer d’autres fonctions dans l’entreprise. Sauf exception, votre employeur doit vous proposer un autre poste, c’est-à-dire یک طبقه بندی مجدد. Si ce n’est pas le cas, شما نامناسب اعلام شده اید.

UNE بازسازی حرفه ای را نیز می توان در نظر گرفت

از کجا شروع کنیم؟

اگر مشغول به کار هستید، می توانید با پزشک کار خود وقت بگیرید.

Si vous êtes en arrêt de travail, bénéficiez d’un

READ  ماژول "یادگیری یادگیری": فراگیران ما شهادت می دهند