در پایان این دوره، شما قادر خواهید بود:

  • تسلط بر استفاده از علائم املایی
  • منظم بودن املای واژگانی را درک کنید
  • قواعد املای دستوری را اعمال کنید
  • پایان های صرف همفون را مشخص کنید

توضیحات:

عدم تسلط صحیح بر املاء می تواند در هر موقعیت نوشتاری، چه در دانشگاه و چه در دنیای کار، مانع و حتی یک نقص واقعی باشد.

این MOOC به مشکل سازترین مفاهیم اساسی می پردازد املای فرانسوی، با توجه به فهرستی از اشتباهاتی که اغلب توسط دانشجویان انجام می شود. بنابراین، ما عمداً ظرافت هایی را که ناب گرایان و قهرمانان املا را به وجد می آورد کنار می گذاریم. روی سوالاتی که روزانه از خود می پرسیم تمرکز کنید.

از طریق تکرار است که ما املا را به بهترین شکل ادغام می کنیم! بنابراین، یادگیرنده می‌تواند به لطف تمرین‌های فراوان (اختصاص، خودآموزی یا حتی تجدیدنظر) که در سراسر MOOC ارائه می‌شود، سطح تسلط خود را در املا ارزیابی و تقویت کند.

ادامه مقاله در سایت اصلی →

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  چگونه یک زبان را فراموش نکنیم؟