برنامه ریزی شده در مقاله L4131-3 قانون کار ، حق برداشت به کارمند اجازه می دهد بدون توافق کارفرما ، کار خود را ترک کند و یا از اقامت در آن خودداری کند. برای استفاده از آن ، ابتدا باید کارفرمای خود را مطلع کرده باشد "هر موقعیت کاری که وی دلایل منطقی برای باور داشتن داشته باشد ، الف خطر بزرگ و قریب الوقوع برای زندگی یا سلامتی و همچنین نقصی که در سیستم های حفاظتی مشاهده می کند.

کارمند مجبور نیست ثابت کند که در واقع خطری وجود دارد اما باید احساس خطر کند. خطر می تواند فوری باشد یا به زودی رخ دهد. کارفرما نمی تواند علیه کارگری که به طور مشروع از حق انصراف خود استفاده کرده است ، هیچگونه تحریم یا کسری از دستمزد را در نظر بگیرد.

وضعیتی که می تواند مورد به مورد ارزیابی شود

"فقط یک قاضی دادگاه کار صالح است که بگوید آیا کارمند قانونی است یا از حق انصراف خود استفاده نمی کند"، توضیح داد پرونده خانوادگی، قبل از اولین حبس در بهار ، وکیل Me Eric Rocheblave متخصص در قانون کار. این وضعیتی است که مورد به مورد ارزیابی می شود. "اون

 

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  پروژه حرفه ای خود را بسازید و راه خود را بیابید: روی Cité des Métiers در Val de Marne زوم کنید