برچسب: آموزش حرفه ای

چگونه می توان پروژه انتقال حرفه ای را در زمینه جلوگیری از فروپاشی حرفه ای بسیج کرد؟

"پروژه انتقال حرفه ای" (PTP) به هر کارمندی اجازه می دهد تا حساب خود را بسیج کند...

ادامه مطلب

دیمیتری: "با تبدیل شدن به یک توسعه دهنده وب، زبان جدیدی کشف کردم"

امروز با دیمیتری، جوان با انگیزه ای آشنا می شویم که به تازگی از ifocop فارغ التحصیل شده است.

ادامه مطلب
بارگیری

مترجم