پیروزی بعد از شکست

اگر من به شما گفتم که شکست اولین ساختمان موفقیت شماست چه؟

همه ما از شکست ها رفته ایم. یک احساس ناخوشایند که حل و فصل می شود، ناامیدی، تصور اینکه قادر به موفقیت نیست، یک فشار اجتماعی است که به شما می گوید که ممکن است برای شما انجام شود ... و بنابراین بهتر است از دست برود؟

احساسات ما تمام فضا را به دلیل ما می برد ... چگونه از آن خارج شویم؟ کدام راه برای رفتن؟ تصمیمات برای تصمیم گیری چیست؟ رها کردن پایدار باشید؟ تندرستی؟

تمام این سوالات توجیه شده اند، اما اجازه دهید من تخصصم را در مورد این موضوع به اشتراک بگذارم؛ در دقیقه 3 شما اسرار انعطاف پذیری را کشف خواهید کرد تا شکست های آینده شما موفقیت آمیز باشد. بله، زیرا شکست بهترین روش برای یادگیری است. همه ما می دانیم که تجربه و یادگیری ترکیبی از اولین قدم های موفقیت است. با تشکر از این ویدئو، شما از توانایی یک شکست در جهت سود حاصل از آن مطلع خواهید شد و دوباره در پروژه های مختلف خود را درخشید.

در این ویدئو، شما می توانید افکار و مشاوره ای را پیدا کنید که به شما امکان می دهد سریع و کارآمد گام بردارید ... و همه این موارد فقط در موارد 5:

1) Lشکست : چی هست؟

2) درک شکست ما : با پرسیدن سوالات درست ... اکنون!

3) چگونه برای بازسازی؟ به منظور موفقیت ...

4)عزت نفس : ضروری است برای پیشرفت در پروژه های ما.

5) فرصت ها : آنها را بپذیرید و در ارتباط باشید!

ویدئویی کوتاه اما شدید که به شما امکان می‌دهد "پس از" شکست را بهتر درک کنید و بنابراین کلیدهای موفقیت و توانایی بازگشت به عقب را در اختیار شما قرار می‌دهد!