مکانیک شناخت تکامل دینامیکی اجسام را با توجه به نیروهای اعمال شده ممکن می سازد، اما همچنین اطمینان حاصل می کند که میدان به اندازه کافی مقاوم است و عمر مورد نظر در ابتدا رعایت می شود. این محاسبات اندازه گیری از طریق دانش تغییر شکل ها و توزیع نیروها در محدوده مورد مطالعه انجام می شود. این منجر به مفهوم محدودیت می شود که برای اعتبارسنجی عملکرد خوب سیستم بسیار مفید است. پس از گذراندن این دوره، قادر خواهید بود فرمول های مورد استفاده در کدهای محاسباتی سازه را درک کرده و به کار ببرید. شما قادر خواهید بود عناصر ساده ای را که در حوزه الاستیک کار می کنند اندازه گیری کنید.

ادامه مقاله در سایت اصلی →

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  مرخصی استعلاجی ساده: شما می توانید مدارک پشتیبانی را از طریق ایمیل ارسال کنید