کارمندان حق دارند وعده های غذایی خود را در محل کار خود بخورند. دولت ژان کاستکس ، یکشنبه 14 فوریه در مجله رسمی، فرمانی که این امکان را به طور موقت ، از دوشنبه و تا شش ماه پس از پایان وضعیت اضطراری بهداشت ، باز می کند. بر اساس لایحه ای که در 1 فوریه تصویب شد ، وضعیت اضطراری بهداشت باید در اول ژوئن پایان یابد ، در صورت عدم تمدید احتمالی.

برای رعایت قوانین فاصله اجتماعی ، رستوران ها و سفره خانه های شرکت ظرفیت پذیرایی آنها را محدود کرده اند. در عین حال ، سرما و تعطیلی کافه ها و سایر رستوران ها باعث افزایش تعداد افرادی می شود که در محل شرکت غذا می خورند.

ماده R. ​​4228-19 قانون کار منع نادیده گرفته شده را رفع می کند "به کارگران اجازه می دهد وعده های غذایی خود را در محل های اختصاص داده شده برای کار صرف کنند". فرمان 7 مارس 2008 این مقاله را ایجاد کرد. همانطور که به یاد می آورد لوموند، در بسیاری از شرکت ها ، مقررات داخلی همان اندازه را اعمال کردند.

"مصوبه 2008 به مسئله شرایط بهداشتی نامناسب پاسخ داد ، برای روزنامه Régis Bac ، رئیس سازمان

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  با NetVibes نظارت کنید