چاپ دوستانه، PDF و ایمیل

آیا در زندگی حرفهای یا خصوصی خود، اغلب شما باید انتخاب کنید.
در حالیکه بعضی از اهمیت بیشتری نسبت به دیگران دارند، شناختن چگونگی تصمیم درست، نمیتواند بداهه باشد.

وقتی که به انتخابات می پردازیم، دو روش مخالف هستند، از مزایا و معایب دو ستون، و دیگری متضاد زیر غرایز است.
برای کمک به شما در تصمیم گیری درست، دو روش و راهنمایی وجود دارد.

روش # 1: مزایا و معایب ستون

این یک روش است که بسیاری از مردم برای انتخاب آن استفاده می کنند. این می تواند مؤثر باشد زیرا به شما اجازه می دهد تا به روشنی آنچه که شما برنده می شوید را اعلام کنید و برای تصمیم گیری آن را از دست می دهید. واژه ها قرار داده شده است، این راهی است که می تواند به تصمیم گیری معنی بدهد.
با این حال، این روش نیاز به زمان و بازتاب واقعی در انتخاب است.
این ممکن است تمام وقت کار نکند، فقط باعث خراب شدن شما خواهد شد.

روش # 2: تکیه بر غریزه

اغلب گفته می شود که انتخاب اول شما اغلب درست است.
و آنچه باعث شد که ما این انتخاب را انتخاب کنیم، صرفا غریزه ماست. این یک دید کاملا متفاوت از تصمیم گیری است.
در اینجا یک مثال است: شما باید به نقطه A بروید، مسیری را انتخاب می کنید، اغلب بدون آنکه به آن فکر کنید.
فردی که بر غرایتش متکی است هرگز انتخاب خود را مطرح نخواهد کرد.
حتی اگر یک تصادف در این سفر رخ دهد، او به شما می گوید که این سرنوشت است.
اعتماد به غریزه خود نیز این است که به خودت اعتماد داشته و به خودت بگو که انتخاب هایی که ما انجام می دهیم درست و مناسب است.
مطالعات نشان می دهد که تصمیمات شهودی اغلب بهترین هستند، به ویژه هنگامی که آنها به یک ناحیه کنترل شده یا در یک وضعیت خطرناک مرتبط هستند.

READ  چرا شما باید از جرم خارج شوید؟

نکات من برای تصمیم گیری درست:

نکته # 1: می دانم که چگونه به گوش دادن به یکدیگر

احساسات شما می تواند به شما در تصمیم گیری درست کمک کند. در واقع، احساسات به عنوان یک زنگ خطر عمل می کنند که به شما اطلاعات کلیدی در مورد وضعیت می دهد.
آنها یک شاخص بسیار خوب هستند، شما هیجان زده و خوشحال هستید و یا بر خلاف غم انگیز و دلتنگ، می دانید که چگونه به احساسات خود گوش دهید.

نکته # 2: فقط اطلاعاتی را که لازم دارید را نگه دارید

رانده شده توسط سیل اطلاعات، شما قادر نخواهید بود تصمیمات درست بگیرید.
دشوار است که آنچه را که مهم است و آنچه نمی باشد تشخیص دهد.
بنابراین در نظر داشته باشید که واقعا چه اهمیتی دارد و چه چیزی مهم است.

نکته # 3: دانستن اینکه چگونه مکث کنید

بستن یخ زده در تصمیم گیری برای ساعت ها بی فایده است.
بنابراین، فکر نکنید و بیرون بیایید
این به شما کمک می کند که به وضوح ببینید، شما آرام هستید، قطعا در آن لحظه تصمیم درستی ظاهر خواهد شد.