تشخیص ناتوانی

اولین مرحله در دسترسی یا نگهداری از شغل ، زمانی که در شرایطی قرار دارید نقص، D 'استبه رسمیت شناختن وضعیت کارگر معلول (RQTH) مورد دوم به شما امکان می دهد از آن بهره مند شوید الزام به کارگیری کارگران معلول (OETH) کارفرمایان ، خصوصی و دولتی ، که بیش از 20 کارمند یا نماینده در آن تأسیس شده اند ، مشمول این قانون هستند (قانون شماره 2005 - 102 از 11 فوریه 2005).

La درخواست RQTH قرار است به خانه اداری افراد دارای معلولیت ارسال شود (MDPH) که به آن وابسته هستید:

شما باید فرم ادعای کمک به معلولیت را تکمیل کنید (فرم Cerfa n ° 15692 * 01) پزشک معالج شما گواهی پزشکی را تکمیل می کند (Cerfa n ° 15695 * 01) با کمک راهنمای فرم (شماره Cerfa 52154 * 01) و شما این اسناد را همراه با سند هویت و اثبات آدرس به MDPH ارسال یا ارسال می کنید.

سپس درخواست شما توسط تیمی از متخصصان (پزشکان ، مددکاران اجتماعی ، کاردرمانگران ، روانشناسان و غیره) مورد مطالعه قرار می گیرد و کمیسیون حقوق و خودمختاری افراد دارای معلولیت (CDAPH) تصمیمی اتخاذ می کند و شما را مطلع می سازد.

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  ایجاد یک تجارت سودآور سریعتر (40 برنامه عملیاتی)