در این آموزش رایگان اکسل در ویدئو کشف خواهید کرد نحوه استفاده از توابع در قالب بندی مشروط برای مثال برجسته کردن یک ردیف کامل

Ce آموزش رایگان بخشی از دوره "ابزارهای اساسی برای استفاده از لیست داده ها" است.
من در سالن پشتیبانی در دسترس هستم تا به هر سؤالی که ممکن است داشته باشید پاسخ دهم.

آموزش خوب!

 

 

 

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  به چه زبانهایی در چین صحبت می شود؟ راهنمای ما برای زبان های چینی