در این آموزش شما نحوه نصب tubebuddy را بیاموزید et چگونه از آن برای ارجاع به ویدیوهای YouTube خود استفاده کنید.

شما هر آنچه برای استفاده از tubebuddy نیاز دارید را به خوبی یاد خواهید گرفت.

من همچنین به شما نشان خواهم داد که چگونه با این ابزار به فیلمهای خود از A به Z مراجعه می کنم ...

ادامه مقاله در سایت اصلی →