در اینجا یک آموزش تصویری که به مراحل و مسائل مربوط به ایجاد تعاونی تولید سمعی و بصری.

در سال 2016 ، میکائیل کارتن ، تهیه کننده و خودم ، خالق Duik و کارگردان ، شروع به کار کردیم ایجاد یک شرکت تعاونی تولید سمعی و بصری. من در این کنفرانس به دلایل این انتخاب شکل کسب و کار و تجربه خود باز می گردم.

در برنامه این آموزش رایگان ایجاد تعاونی تولید سمعی و بصری

در طول 1 ساعت خواهید دید که چرا یک تعاونی ایجاد کرده اید ، اصول ، اصول عملیاتی آن ، نحوه توزیع سود را درک خواهید کرد. نمونه ای از عملیات بتن نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت.

این سخنرانی در طی فیلمبرداری شد lرویداد Duik 16 در 8 آوریل 2017 در لیل ...

 

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  ورد | یک رزومه مدرن ایجاد کنید