چاپ دوستانه، PDF و ایمیل

توضیحات:

در این آموزش نحوه استفاده از سیستم io را توضیح می دهم.

نحوه ایجاد یک قیف فروش از A تا Z را خواهیم دید:

-> صفحه ضبط

-> صفحه متشکرم

-> ایمیل مارکتینگ

-> صفحه فروش

-> صفحه پرداخت (+ اتصال پردازنده پرداخت)

-> ایجاد یک BUMP

-> ساختن OTO (افزایش)

-> ایجاد یک دوره آموزشی یا کتاب الکترونیکی در سیستم io (بستر دانشجویی)

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  تجزیه و تحلیل اندازه ذرات توسط اکسل