تابستان 2022 به ما نشان داده است که اگر به راهمان ادامه دهیم، تغییرات آب و هوایی چه چیزی را برای ما آماده می کند. علیرغم هشدارهای دانشمندان برای سالیان متمادی، تاکنون پیشرفت چندانی حاصل نشده است.

زمان اجرای گذار زیست محیطی در مقیاس بزرگ فرا رسیده است، نه تنها برای محافظت از سیاره، بلکه برای تضمین بقای بشریت.

شما می توانید به عنوان یک شهروند عمل کنید و نقش خود را انجام دهید، اما همچنین می توانید عامل تغییر در شرکت خود باشید. این دوره شما را راهنمایی می کند تا یک برنامه عملیاتی مشخص برای شرکت خود در نظر بگیرید تا در گذار زیست محیطی شرکت کند.

شما یاد خواهید گرفت که چگونه مسائل زیست محیطی جهانی را که بر مشاغل تأثیر می گذارد شناسایی کنید، ارزیابی کربن کسب و کار خود را انجام دهید و برنامه ای برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای ایجاد کنید. شما همچنین چالش ها و فرصت های انتقال زیست محیطی را برای حرفه خود و برای شرکت به عنوان یک کل کشف خواهید کرد.

اکنون زمان اقدام فرا رسیده است. به من بپیوندید تا عامل تغییر شوید و کسب و کار خود را به سمت آینده ای پایدار هدایت کنید.

ادامه مقاله در سایت اصلی →