با صورتحساب خود راحت باشید و فاکتورهای سازگار را به سرعت و به راحتی تولید کنید

زمان آموزش تقریباً 30 دقیقه است ، رایگان است و همراه با تصاویر زیبا به صورت power point همراه است.

پیگیری آن آسان است و از همه مبتدیان استقبال می شود.
من به طور منظم این آموزش حضوری را به عنوان بخشی از آموزش اولیه یا مداوم به مخاطبانی از افراد دارای پروژه های ایجاد کسب و کار ارائه می دهم.

در چندین بخش به مفاهیم اصلی که باید در فاکتورهای شما وجود داشته باشد: اطلاعات اجباری و اضافی، محاسبه مالیات بر ارزش افزوده، تخفیف های تجاری، تخفیف، روش های مختلف پرداخت، اقساط، سپرده و پرداخت پرداخته می شود. برنامه.

ما ارائه را با یک الگوی فاکتور ساده و به راحتی قابل تکرار به پایان می رسانیم ، بنابراین شما می توانید فاکتورهای جدید خود را به سرعت ویرایش کنید و بنابراین در وقت خود برای سایر کارهای جستجو یا تولید صرفه جویی کنید.

این آموزش عمدتاً به کارآفرینان و همچنین به هر مدیر مشاغل اختصاص داده می شود که با این کار صورتحساب راحت نباشند.

این آموزش شما را از بسیاری از مشکلات ، به ویژه از دست دادن پول مربوط به فاکتورهایی که با مقررات موجود در فرانسه مطابقت ندارند ، جلوگیری می کند ...

ادامه مقاله در سایت اصلی →