چاپ دوستانه، PDF و ایمیل

ما همکارانمان را انتخاب نمی کنیم و ممکن است که در یک اتفاق رخ دهد تیم کار ما باید با یک همکار دشوار مواجه شویم.
شایعات تهاجمی، بد بد و تقلید، شما به وضوح در حضور یک همکار مضر هستید.

در اینجا راهنمایی های ما برای یادگیری برای مدیریت یک همکار است که تصمیم گرفته است که یک نگرش بد را اتخاذ کند.

با فرد موردنظر صحبت کنید:

این اولین چیزی است که شما باید انجام دهید زمانی که متوجه یک رفتار بد در بخشی از یکی از همکارانتان شوید.
صحبت کردن اغلب اجازه می دهد از بین بردن اختلافات ارائه شما کلمات خود را انتخاب کنید.
برای این، صمیمانه باقی بمانید، مشتاق باشید که دلایل این رفتار را دریابید و بدون هر گونه خصومت.
بهتر است با قرار دادن روی میز آنچه را که باعث مشکلات شما شده است و آنچه بالقوه اشتباه گرفته شده است، هموار شود.
اگر وضعیت همچنان ادامه دارد، زمان آن است که سریع اقدامات محافظتی انجام دهیم.

یاد بگیرید از خودتان محافظت کنید:

برخی از همکاران سمی می توانند کار شما، انگیزه و گاهی حتی موفقیت شما را تحت تاثیر قرار دهند.
به همین دلیل مهم است که بدانیم چگونه از این نوع از همکاران خود محافظت کنیم و با فاصله گرفتن بین شما و همکار مشکل می شود.

هرگز اسناد کتبی مبادلات غیر کاری خود را حفظ نکنید، این وضعیت نباید علیه شما باشد.
با این حال، اگر شما نامه یا نوشته های دیگری دارید که در آن همکاران شما از کلمات متضاد یا نامناسب استفاده می کنند، آنها را حفظ کنید، آنها برای شما مفید خواهند بود.

READ  هوش هیجانی در محل کار

صبر کن تا عمل کنی

هرچه زودتر عمل کنید، احتمالا وضعیت شما به شخصا برسد و باعث ایجاد آن شود محیط کار سمی.
اگر سرپرستانتان متوجه شوند که بیش از حد روی آنها تاثیر می گذارد، نظرات شما ممکن است اعتبار را از دست بدهند.
ایده این است که به دنبال حمایت از یک واسطه باشیم و نه تنها بخواهیم وضعیت را حل کنیم.

سلسله مراتب خود را اعلام کنید:

هنگامی که وضعیت دیگر قابل کنترل نیست، بهتر است که سرپرستان خود را مطلع سازید.
اما قبل از اینکه شما بتوانید با همکاران خود مشورت کنید، سعی کنید بفهمید که رابطه آنها با همکاران دشوار چگونه است.

هنگامی که سفر کوچک خود را انجام دادید، ابتدا با اشاره به تأثیرات منفی روی کار، به مافوق مستقیم خود هشدار دهید: تأخیر در پرونده ها، ارتباطات ضعیف که بر پیشرفت پروژه ها تأثیر می گذارد و غیره.

در صورت لزوم، با سایر همکاران بسیج شوید: مافوق شما بیش از پیش از فوریت رسیدگی به این "پرونده" متقاعد خواهد شد تا در صورت شکایت چند نفر از شما از رفتار بد، به روحیه نیروها آسیب نرساند.