چاپ دوستانه، PDF و ایمیل

فعالیت جزئی: رژیم قانون عادی

نرخ ساعتی برای محاسبه کمک هزینه فعالیت جزئی کامن لا 60 درصد از حقوق ناخالص مرجع، محدود به حداقل دستمزد ساعتی 4,5 باقی می ماند.

نرخ اعمال شده برای محاسبه غرامت پرداخت شده به کارمند در 70٪ از حقوق ناخالص مرجع حفظ می شود و تا 4,5 آوریل به 30/XNUMX حداقل دستمزد ساعتی محدود می شود.

آنچه باقی مانده را برای کارفرمایان وابسته به سیستم قانون عادی 15٪ وابسته می کند. این سطح از پشتیبانی ، در حال حاضر ، تا 30 آوریل برنامه ریزی شده است.

نرخ 36٪ کمک هزینه فعالیت جزئی باید از اول ماه مه 1 اعمال شود.

فعالیت جزئی: بخشهای محافظت شده (پیوستهای 1 و 2 یا S1 و S1bis)

کارفرمایانی که فعالیت اصلی آنها در:

لیستی که به عنوان پیوست 1 یا S1 نامیده می شود و شامل بخشهای خاص گردشگری ، هتل ، پذیرایی ، ورزش ، فرهنگ ، حمل و نقل مسافر و رویدادها می باشد. لیستی به نام ضمیمه 2 یا S1bis که گروه های به اصطلاح مرتبط را با هم جمع می کند و فعالیت اصلی آنها در ضمیمه 2 ظاهر می شود و کاهش خاصی را تجربه کرده است ...

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  فساد، طرفداری، اختلاس... چگونه می توان از آنها در مدیریت محلی جلوگیری کرد؟