آموزش عالی OpenClassrooms کاملا رایگان

مدیران حقوق و دستمزد از نرم افزار حقوق و دستمزد خود برای انجام کارهای معمولی مانند تهیه فیش حقوقی استفاده می کنند.

اما پیاده سازی نرم افزار حقوق و دستمزد به پرکردن باکس های مختلف اداری محدود نمی شود. در این راهنما، نحوه پیکربندی سیستم حقوق و دستمزد را گام به گام به منظور شناسایی و جلوگیری از خطاهای احتمالی در فرآیند پیکربندی خواهید آموخت.

ادامه مقاله در سایت اصلی →