نخست وزیر ، ژان کاستکس ، احتمالاً این موضوع را با اتحادیه های کارگری و سازمان های کارفرمایی در جریان نشست اجتماعی روز دوشنبه ، 15 مارس مطرح خواهد کرد. ماتیگنون قصد دارد برای ایجاد دستگاهی که از پاداش ماکرون الهام گرفته شده است ، به نفع به اصطلاح کارگران "خط دوم"، پنجشنبه فاش شد لو Parisien et لس Echos.

پاداش استثنایی قدرت خرید ، معروف به پاداش ماکرون ، در اواخر سال 2018 برای جبران خشم "جلیقه های زرد" وضع شد. این فرصتی بود که به کارفرمایان خصوصی برای پرداخت مبلغی پرداخت نمی شود که مشمول مالیات بر درآمد و معاف از پرداخت های اجتماعی به کارکنانی باشد که دستمزد آنها کمتر از معادل سه برابر حداقل دستمزد رشد بین حرفه ای (Smic) بود. در سال 2019 ، حداکثر مبلغ می تواند به 1 یورو برسد. سال بعد این مبلغ در شرکت های فاقد قرارداد تقسیم سود 000 یورو و در سایر شرکت ها 1 یورو بود.

قوانین دستگاه جدید احتمالی هنوز مشخص نشده است. اطلاعات مربوط به این موضوع را می توان برای اتحادیه های کارگری و کارفرمایان طی کنفرانس گفتگوی اجتماعی که قرار است روز دوشنبه برگزار شود ، ارسال کرد.