چاپ دوستانه، PDF و ایمیل

تداوم و یا هنر از فشار دادن به فردا که امروز می توانیم انجام دهیم.
در حالی که بعضی از آنها شیوه زندگی را ساخته اند، دیگران برعکس همه چیز را انجام نمی دهند تا در محدوده شریرانه تعویق قرار گیرند.

مکانیسم تعلیق:

این یک پدیده جهانی است که می تواند به صورت داوطلبانه به تأخیر انداختن وظایف برنامه ریزی شده که اهمیت دارد و این به رغم پیامدهای ممکن است.
البته، سازماندهی مجدد برنامه شما برای اجازه دادن به اتاق بیشتر برای انجام یک کار مهم، لزوما تعویق نیست.
تعویق معمولا برای وظایفی که ناخوشایند را تشخیص می دهند، جایی که پاداش گاهی اوقات غیرممکن است یا به سختی قابل تشخیص است.
این مکانیسم با علم اثبات شده است و منجر به درگیری واقعی بین آنچه فرد باید انجام می دهد و آنچه که واقعا انجام می دهد.

و فکر نکنید که تعویق تنها چند نفر را تحت تاثیر قرار می دهد.
یک مطالعه نشان داد که در مورد 20٪ از مردم مجازات های مزمن را تمرین می کنند.
دانش آموزان قهرمان تعویض هستند چرا که آنها بین 80 و 90٪ به حداقل یک ساعت در روز تعویق می شوند.

تعویق، عواقب:

عواقب تعویق چندانی نیست و محدود به این واقعیت نیست که وظایف به تعویق افتاده است.
در واقع، تعویق زدگی ناشی از خود تنظیم است و این امر بی معنا نیست، زیرا به طور مستقیم باعث کاهش رفاه عمومی می شود.
در فردی که دچار استرس می شود سطح استرس، اضطراب و افسردگی بیشتر است.
در مورد تعویق شدید و مداوم، وضعیت سلامت جسمی و روحی بسیار بد می شود.

READ  چگونه وقت خود را آموزش ندهید؟

چگونه می توان مبارزه کرد؟

زمان و مفهوم آن نقش مهمی در تعویض دارند. مشکلی است تخمین غالبا غلط از زمان مورد نیاز برای تکمیل کار.
بیشترین خوش بینی یا سیاست پرورش شترمرغ را می بینید، اما در هر دو مورد، فرد در تلاش است تا با واقعیت و تاخیر آن مواجه شود.
همچنین مهم است بدانیم که فوری است و چه چیزی نیست. به عبارت دیگر، ما ترجیح می دهیم که به وظیفه ای آسان تر از کار مهمتر با بهانه ای بپردازیم: «من باید این کار را انجام دهم، نمی توانم صبر کنم».
در نهایت، این روزها بی فایده و حتی غیرممکن است که من را متوقف کند.
ضروری است که یک برنامه عملی ایجاد شود، رفتار خود را تجزیه و تحلیل کند و اهداف واقع بینانه را تعیین کند.

روش ساده این است که خواص خود را بر اساس دو عامل ایجاد کنید:

  • درجه اضطرار و مفید بودن کار در دست
  • سطح دشواری و دشواری.

با اولویت بندی ضرورت و سودمندی وظیفه، انگیزه و اعتماد شما را افزایش می دهد.
کارهایی را انتخاب کنید که برای مدت طولانی به تعویق انداخته اید و اگر چندین مورد وجود دارد، کارهایی را انتخاب کنید که کمترین تلاش و زمان را می طلبد.