نوشتن دست نویس یا نه ، نوشتن در دنیای حرفه ای ضروری است. در واقع ، این عنصری است که بخشی از مأموریت های روزانه شما است و نقشی اساسی در مبادلات شما دارد. علاوه بر این ، مهم است که به طور موثر بنویسید تا بتوانید از خودتان ، بلکه از شرکتی که نماینده آن هستید ، تصویر خوبی ارائه دهید. برای انجام این کار ، شما باید یک استراتژی نوشتاری کاربردی داشته باشید.

یک روند سه مرحله ای

یک استراتژی خوب نوشتن یک فرآیند سه مرحله ای است. در واقع ، بدیهی است که شما نمی توانید جستجوی ایده ها ، نوشتن جملات با کیفیت و همچنین رعایت علائم نگارشی را ترکیب کنید. اینها همه وظایفی است که منجر به اضافه بار شناختی می شود.

به همین دلیل است که شما باید روشی را پیش بگیرید که مانع از شلوغ شدن سریع شما شود. این امر به صورت تقسیم کار به سه مرحله تقسیم می شود.

ابتدا باید محتوای پست های خود را تهیه کنید. سپس ، باید قالب بندی را انجام دهید و سپس به متن برگردید.

استراتژی نوشتن

هر مرحله از برنامه ریزی تولید شما باید با دقت دنبال شود.

آماده سازی پیام

این مرحله ای است که نیاز به نوشتن زیاد ندارد اما همچنان اساس تولید شما را تشکیل می دهد.

در واقع ، اینجاست که شما پیام را با توجه به متن و گیرنده تعریف خواهید کرد. بنابراین س questionsالات چه کسی است؟ و چرا ؟ از این طریق است که می توانید اطلاعات مفیدی را برای خواننده پیش نمایش کنید.

این طبیعتاً فرصتی برای ارزیابی نیازها براساس دانش شما از گیرنده ، شرایط و اهداف ارتباطی شما خواهد بود. سپس ، برای ایجاد یک برنامه منسجم ، باید اطلاعات لازم را جمع آوری کرده و سپس اولویت بندی کنید.

قالب بندی

این مرحله ای است که ایده های طرح به یک متن مکتوب تبدیل می شود.

بنابراین شما روی کلمات و جملات کار خواهید کرد تا فرمول بندی های منظم و منسجمی بدست آورید. از این نظر بدانید که زبان نوشتاری از آنجا که خطی است ، یک بعدی است. بنابراین ، یک جمله با یک حرف بزرگ شروع می شود و با یک دوره به پایان می رسد. به همین ترتیب ، هر جمله باید حاوی فاعل ، فعل و مکمل باشد.

در توصیف شما ، ضروری است که گیرنده بتواند متن را به روشی منطقی درک کند. به همین دلیل شما باید در انتخاب کلمات خود دقت کرده و ترکیب بندها را تعریف کنید.

بازبینی متن

این قسمت شامل تصحیح متن شماست و فرصتی را برای شناسایی خطاها و همچنین هرگونه شکاف فراهم می کند.

همچنین مطمئن خواهید شد که به کنوانسیون های نوشتاری در تولید خود احترام گذاشته اید و قسمتهای خاصی از متن خود را مرور می کنید. شما باید از رعایت قوانین خوانایی اطمینان حاصل کنید: تعریف کلمات اختصاری ، جملات کوتاه ، هر پاراگراف ایده ، تعادل پاراگراف ها ، علائم نگارشی مناسب ، توافقات دستوری و غیره