به مناسبت مجمع بین‌المللی امنیت سایبری 2021، آژانس امنیت سیستم‌های اطلاعات ملی (ANSSI) از آینده امنیت سایبری اروپا بر اساس همکاری و همبستگی دفاع می‌کند. پس از کار طولانی مدت برای ایجاد یک چارچوب مشترک و مشترک در اروپا، ریاست فرانسه بر شورای اتحادیه اروپا (EU) در سال 2022 فرصتی برای تقویت حاکمیت اروپا از نظر امنیت سایبری خواهد بود. بازنگری دستورالعمل NIS، امنیت سایبری نهادهای اروپایی، توسعه بافت صنعتی اعتماد و همبستگی اروپا در صورت بروز یک بحران بزرگ از اولویت‌های فرانسه برای نیمه اول سال 2022 خواهد بود.