تبدیل ایمیل های حرفه ای شما: هنر فرمول مودبانه

مودب بودن فقط به اخلاق خوب مربوط نمی شود، بلکه یک مهارت ضروری شغلی است. بدانید که چگونه از فرمول های ادب مناسب در خود استفاده کنید ایمیل های حرفه ای می تواند همه تفاوت را ایجاد کند. در واقع، حتی می‌تواند ایمیل‌های شما را متحول کند و هاله‌ای از حرفه‌ای بودن و کارایی را به آنها بدهد.

اگر شما هم مانند اکثر مردم هستید، احتمالا هر هفته ده ها ایمیل می نویسید. اما هر چند وقت یک بار به ادب خود فکر می کنید؟ زمان تغییر آن فرا رسیده است.

استاد سلام: اولین قدم برای تأثیرگذاری

سلام اولین چیزی است که گیرنده می بیند. بنابراین درمان آن ضروری است. "آقای عزیز" یا "خانم عزیز" نشان دهنده احترام است. از سوی دیگر، "سلام" یا "هی" ممکن است در یک محیط حرفه ای بیش از حد غیر رسمی به نظر برسد.

به همین ترتیب، حصار شما مهم است. "با احترام" یک انتخاب مطمئن و حرفه ای است. "دوستانه" یا "به زودی می بینمت" می تواند برای همکاران نزدیک استفاده شود.

تاثیر عبارات مودبانه: فراتر از یک امضا

سلام چیزی بیش از یک امضا در انتهای ایمیل است. آنها احترام شما را برای گیرنده نشان می دهند و حرفه ای بودن شما را نشان می دهند. علاوه بر این، آنها می توانند روابط حرفه ای را ایجاد یا تقویت کنند.

به‌عنوان مثال، جمله «از اینکه وقت گذاشتید متشکرم» یا «از کمک شما سپاسگزارم» می‌تواند تفاوت بزرگی ایجاد کند. این نشان می دهد که شما برای گیرنده و زمان او ارزش قائل هستید.

در پایان، هنر ادب می تواند ایمیل های حرفه ای شما را متحول کند. این فقط در مورد دانستن اینکه از کدام عبارات استفاده کنید نیست، بلکه درک تأثیر آنها نیز نیست. پس چند لحظه وقت بگذارید و احوالپرسی خود را مرور کنید و ببینید که چگونه می توانند ایمیل های شما را بهبود بخشند.

READ  چگونه می توانید شغل نانوایی و شیرینی پز خود را با آرامش کامل ترک کنید؟