چاپ دوستانه، PDF و ایمیل

در پایان این دوره، شما قادر خواهید بود:

  • گفتمان پیرامون هوش مصنوعی را رمزگشایی کنید تا از ایده‌های دریافت‌شده به سؤالاتی برسیم که برای درک بر آن تکیه کنیم،
  • برنامه های هوش مصنوعی را دستکاری کنید تا برای خود نظری ایجاد کنید،
  • به اشتراک گذاشتن فرهنگ حداقلی در مورد موضوع، برای آشنایی با موضوع فراتر از ایده های دریافت شده،
  • در مورد این موضوع، کاربردهای آن، چارچوب آن با افراد مختلف صحبت کنید تا در ساخت برنامه های کاربردی هوش مصنوعی مشارکت داشته باشید

توضیحات:

آیا از هوش مصنوعی می ترسید؟ آیا در مورد آن همه جا می شنوید؟ آیا انسان ها برای زباله دانی خوب هستند؟ اما به هر حال هوش (مصنوعی) چیست؟ Class'Code IAI یک شهروند Mooc است که برای همه سنین 7 تا 107 سال قابل دسترسی است تا سؤال کنند، آزمایش کنند و بفهمند که هوش مصنوعی چیست ... با هوش!

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  کارفرمای من مرا در طول بیکاری جزئی مجبور به کار کرد: چه کاری باید انجام دهم؟