چاپ دوستانه، PDF و ایمیل

واکسیناسیون کارمندان: گروه سنی کاهش یافته است

سرویس های بهداشت حرفه ای می توانند از 25 فوریه 2021 کارمندان را با واکسن AstraZeneca واکسینه کنند.

در اصل ، این کمپین واکسیناسیون برای کارمندان 50 تا 64 سال مبتلا به بیماری های مشترک در دسترس بود.

از این پس ، مقامات عالی بهداشت استفاده از واکسن AstraZeneca را فقط برای افراد 55 سال به بالا توصیه می کنند.

پزشک کار ، که باید قوانین مربوط به اولویت بندی مخاطبان هدف این کمپین واکسیناسیون را رعایت کند ، اکنون فقط می تواند افراد 55 تا 64 سال از جمله بیماری های مشترک را واکسینه کند.

بدانید که نمی توانید واکسیناسیون را به کارمندان خود تحمیل کنید. در حقیقت ، سرویس بهداشت حرفه ای شما فقط می تواند کارمندان داوطلب را واجد شرایط واکسن های مربوط به وضعیت بهداشت و سن آنها کند.

قبل از اقدام ، پزشک کار باید بررسی کند که آیا کارمند واجد شرایط این واکسیناسیون است.
بنابراین ، حتی اگر او از وضعیت بهداشت کارمند اطلاع داشته باشد ، توصیه می شود که کارمندان با اسناد توجیه کننده آسیب شناسی خود به قرار ملاقات خود بیایند.

واکسیناسیون کارمندان: قوانین جدید را به کارمندان خود اطلاع دهید

وزارت ...

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  مرخصی با حقوق و RTT: جایزه ای برای کارکنان بیمارستان