آموزش عالی OpenClassrooms کاملا رایگان

آیا تا به حال متوجه شده اید که زندگی شخصی شما چقدر می تواند بر شغل و در نتیجه حقوق شما تأثیر بگذارد؟ در واقع، بسیاری از اتفاقات عادی و بی ضرر در زندگی ما می تواند بر میزان دستمزد ما تأثیر بگذارد. چگونه می توانیم این اثرات را به طور دقیق تشخیص دهیم؟ برای این کار باید دقیقا مشخص کنیم که کدام رویدادها نقش دارند تا بتوانیم قوانین محاسبه را تعریف کنیم.

دلیل این دوره همین است.

شما یاد خواهید گرفت که چگونه رویدادهای مختلفی را که برای یک کارمند رخ داده است تجزیه و تحلیل کنید تا آنها را به درستی در حقوق ماهانه لحاظ کنید و همچنین چگونه قوانین محاسبه مناسب را مدیریت کنید تا بتوانید در صورت لزوم آنها را تنظیم کنید.

ادامه مقاله در سایت اصلی →