وضعیت اضطراری بهداشتی و اقدامات مهار برای مبارزه با شیوع کووید-19 سؤالاتی را برای 3,4 میلیون کارفرما ایجاد می کند.

آیا می توان کارمندان خود را به خانه بازگرداند؟ پرستار بچه ها ، مراقبان ، مددکاران خانه و غیره آیا آنها حق انصراف یا حق بیکاری جزئی را دارند؟ تحت چه شرایطی در اینجا پاسخ سالات شما وجود دارد.

آیا کارمند خانه شما می تواند بیاید و برای شما کار کند؟

آره. حبس مانع از آمدن کارمند منزل به منزل شما نمی شود (البته خارج از ساعاتی که ممکن است همه ترددها ممنوع باشد). اگر کار از راه دور امکان پذیر نباشد ، سفر برای اهداف تجاری مجاز است. کارمند شما باید دارای گواهی افتخار سفر استثنایی هر وقت او به جای شما می آید و همچنین a اثبات سفر کاری که باید تکمیل کنید. این آخرین سند برای مدت زمان حبس معتبر است.

در صورت حضور ، حرکات مانعی را که مقامات برای حفظ سلامتی و ایمنی کارمند خود توصیه می کنند ، احترام بگذارید: سختگیری نکنید