ویزیت پزشکی 2021: آنچه به تعویق افتاده است یا نه

به تعویق انداختن مربوط به دو نوع معاینه است.
بازدید اولیه اطلاعات و پیشگیری (VIP) (به استثنای جمعیت های خاص در معرض خطر: خردسالان، زنان باردار، کارگران شبانه، و غیره) و تجدید آن؛
تمدید آزمون استعداد و ویزیت میانی برای کارگرانی که از نظارت تقویت شده بهره می برند، به استثنای کارگرانی که در معرض تشعشعات یونیزان طبقه بندی شده در رده A قرار دارند.

همه این امتحانات که مهلت آن باید تا 16 آوریل 2021 فرا برسد (یا قبلاً برای اولین بار به تعویق افتاده است و نمی توان آنها را قبل از 4 دسامبر 2020 برگزار کرد) می توانند حداکثر یک سال پس از پایان مهلت موکول شوند.

با این حال، تعویق آنها سیستماتیک نیست، این است پزشک کار کی تصمیم میگیره او ممکن است تصمیم بگیرد که آنها را با توجه به اطلاعات موجود در مورد وضعیت سلامتی کارمند و همچنین خطرات مربوط به ایستگاه کاری یا شرایط کاری او حفظ کند.

ویزیت پزشکی 2021: آنچه به تعویق انداختن برای شما به همراه دارد

سازماندهی به تعویق انداختن به شما بستگی ندارد بلکه به طب کار احتیاج دارید. بنابراین این پزشک کار است که باید:

از یک طرف ، شما را از به تعویق انداختن و همچنین مطلع کنید

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  بازاریابی تلگرام - با تلگرام مشتری بیشتری می گیرید