پذیرایی از کارمندان خارج از دوره Covid-19

شرایط پذیرایی برای کارمندان بسته به اینکه شرکت 50 کارمند داشته باشد یا نه متفاوت است.

شرکتی با حداقل 50 کارمند

در شرکت هایی که حداقل 50 کارمند دارند ، شما باید پس از مشاوره با CSE ، مکان های پذیرایی را برای کارمندان فراهم کنید:

که دارای تعداد کافی صندلی و میز می باشد. که شامل شیر آب آشامیدنی تازه و گرم برای 10 کاربر می باشد. و دارای وسیله ای برای نگهداری یا سردکردن غذا و نوشیدنی و تاسیساتی برای گرم کردن مجدد غذا می باشد.

اجازه دادن به کارگران برای خوردن وعده های غذایی خود در محل های اختصاص داده شده برای کار ممنوع است.

روش های مختلف به شما امکان می دهد تا به تعهدات خود عمل کنید: آشپزخانه ای که کارمندان می توانند وعده های غذایی خود را بخورند ، اما همچنین یک غذاخوری یا یک غذاخوری داخل شرکت یا یک رستوران شرکت.

شرکتی با کمتر از 50 کارمند

اگر کمتر از 50 کارمند دارید ، تعهدات سبک تر است. شما فقط باید مکانی را در اختیار کارمندان قرار دهید که بتوانند در آن از شرایط بهداشتی و ایمنی مناسبی استفاده کنند (نظافت منظم ، سطل های زباله و غیره). این اتاق را می توان در…

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  قاطعیت خود را توسعه دهید