SMIC 2021: افزایش 0,99٪

حداقل دستمزد ساعتی 2021 بر اساس مدت قانونی 10,25 ساعت در هفته به 1554,58 یورو ناخالص ، یعنی 35 یورو ناخالص در ماه افزایش می یابد.

پاداش کارآموزان و کارمندان در قراردادهای آموزش حرفه ای به دنبال افزایش حداقل دستمزد در تاریخ 1 ژانویه 2021 افزایش می یابد ، حداقل پاداش آنها در رابطه با درصدی از حداقل دستمزد تعیین می شود.

مقدار SMIC 2021

حداقل تضمین شده 2021

برای سال 2021 ، میزان حداقل تضمین شده در کلانشهر فرانسه 3,65 یورو ثابت است.

حداقل تضمین شده 2021

AGS 2021

نرخ AGS 2021 در سال 2021 بدون تغییر باقی مانده است.

AGS 2021: نرخ هنوز بدون تغییر است

سود در نوع 2021: 4,95 یورو برای هر وعده غذایی

مزایای غذایی و مسکن در نوع 2021 عناصر پاداش است که مشمول کمک های اجتماعی می شوند. از اول ژانویه 1 ، سود غذایی در نوع 2021 یورو برای هر وعده غذایی تعیین شده است.

2021 مزایا در نوع

هزینه های حرفه ای 2021: 6,70 یورو برای کمک هزینه غذا در محل کار

وقتی هزینه های حرفه ای با استفاده از روش جبران قیمت ثابت بازپرداخت می شود ، مقادیر توسط URSSAF تعیین می شود. هزینه های حرفه ای

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  نحوه ایجاد یک تونل فروش با SYTEME IO (راهنما)